home


N E W S

Rekonštrukcia mosta, Orava, DSP/DRS, VI/2019
Most cez Hron, konštrukčná a tvarová štúdia, 2/2019 -- viac info pozri sem   »         Otvoriť / Open

Most Dudince, konštrukčná a tvarová štúdia -- viac obrázkov pozri sem   »           Otvoriť / Open

Bus Ramp Bridge, Transbay Terminal, San Francisco, 11/2018 -- viac info k obrázku pozri sem   »     Otvoriť / Open

San Francisco-Oakland Bay Bridge, 10/2018 -- viac informácií k obrázku pozri sem   »           Otvoriť / Open

Oresund bridge, 9/2018 -- viac informácií k obrázku pozri sem   »           Otvoriť / Open

Oresund bridge, 9/2018
FIU Footbridge Collapse, Miami, 7/2018 -- viac informácií k obrázku pozri sem   »           Otvoriť / Open

Spriahnutá oceľobetónová konštrukcia, Čierny Balog, VIII/2018
IV/2018 - DSP
Nový programík v Exceli VIII/2018
Nosná konštrukcia kogeneračnej jednotky - DRS I/2018
Nosná konštrukcia kogeneračnej jednotky - DRS I/2018
Nosná konštrukcia kogeneračnej jednotky - DRS I/2018
432 Park Avenue, Statické pôsobenie budovy, 2/2018 -- viac info k obrázku pozri sem   »         Otvoriť / Open

Cyklomost cez Váh - DÚR II/2017, © SSK, Hlavný projektant - IPOS s.r.o.
Cyklomost cez Váh - DÚR II/2017, © SSK, Hlavný projektant - IPOS s.r.o.
Cyklomost cez Váh - DÚR II/2017, © SSK, Hlavný projektant - IPOS s.r.o.
Spriahnutý oceľobetónový most v Čiernom Balogu. Realizačný projekt XII/2016
Most Ladce 080 po ôsmich rokoch prevádzky bez jedinej poruchy X/2016
Horský penzión, Výstuž stropnej dosky, Výstavba v sťažených podmienkach, VIII/2016
Horský penzión, Zakladanie v sťažených podmienkach, Viazanie výstuže základovej dosky, VII/2016
Bezkrytinová technológia vodotesného betónu, RD, architektúra Dupej-Šimončík, 2016
Rekonštrukcia na biokotolňu - Stožiar pre dymovody - výška 38 m I/2016
Rekonštrukcia na biokotolňu - IX/2015
Nová funkcia v programe SVAH - Graf zosúvajúcej sily pozdĺž šmykovej plochy - III/2015
Nový software - január 2015
Šikovný programík na analýzu šmykovej výstuže v Exceli aktualizuje starší systém SHEAR, ktorý je zameraný na ekonomiku šmykovej výstuže

P U B L I C A T I O N S

Most cez Hron, Konštrukčná a tvarová štúdia, 2/2019           Otvoriť / Open

Bus Ramp Bridge, Transbay Terminal, San Francisco, 11/2018           Otvoriť / Open

Oakland Bay Bridge, 10/2018           Otvoriť / Open

Oresundský most, 9/2018           Otvoriť / Open

FIU Footbridge Collapse, Miami, 7/2018           Otvoriť / Open

432 Park Avenue, Statické pôsobenie budovy, 2/2018           Otvoriť / Open

Rekonštrukcia mosta Ladce 080, Inžinierske stavby 3/2009           Otvoriť / Open

Porovnávací výpočet betónového mostu podľa slovenských a českých noriem a Eurokódu           Otvoriť / Open

Algoritmizácia stability svahu II, Projekt a stavba 3/2003           Otvoriť / Open

Algoritmizácia stability svahu, Projekt a stavba 12/2002           Otvoriť / Open

Zaťaženie vetrom podľa Eurokódu 1 a STN 730035, Projekt a stavba 10/2002           Otvoriť / Open

Porovnávací výpočet podľa STN, EC2 a DIN pre šmykovú výstuž, Projekt a stavba 1/2001

Podpery betónových konštrukcií, Projekt a stavba 10/2000

Rekonštrukcia meštianskeho domu v Rimavskej Sobote, Projekt a stavba 5/2000

Praktické porovnanie výpočtu podľa STN, EC2 a DIN pre betónové konštrukcie, Projekt a stavba 9/1999           Otvoriť / Open

Nosná konštrukcia pod nový kotol na spaľovanie dreva, Projekt a stavba 5/1999

Geologický prieskum pre stavebné účely z právneho hľadiska, Inžinierske informácie 7-8/1998