home

Program SVAH - Stabilita svahu
SLOPE STABILITY ANALYSIS
Only for internal use
Ľubovoľný tvar vrstiev a telies,
spodná voda, seizmicita, Bishop
© SSK
Program PRECON Predpätý prierez
PRESTRESSED CONCRETE
Only for internal use
Ľubovoľný symetrický tvar prierezu
Spriahnutý prierez betón-betón
© SSK
Program R WALL Oporné múry
RETAINING WALL
Only for internal use
Ľubovoľný tvar prierezu
Rôzne typy zaťažení, tlaky, sily,
kotvy © SSK
Program FORCES - Výslednica síl
Resultant of General Force System
FREEWARE
Jednoduchý programík, kde s trochou
invencie je možné vypočítať celkom
zložité statické prípady © SSK
Program SEAN - SEctional
ANalysis of Reinforced Concrete
Members     / Only for internal use
Analýza železobetónových
prierezov
© SSK