home
Program FORCES - Výslednica síl
Resultant Of General Force System
FREEWARE
Jednoduchý programík, kde s trochou
invencie je možné vypočítať celkom
zložité statické prípady © SSK
Balík rozbaliť zo ZIP-u do zvoleného adresára
a spustiť program FORCES.EXE. Program sa
neinštaluje. Na plochu ho možno umiestniť
prostredníctvom zástupcu.
Extract the ZIP-file in a new folder
and run the program FORCES.EXE. The program
will not be installed. You can also
create desktop shortcut to the program.
STIAHNUŤ / DOWNLOADVýkresy výstuže betónových mostov - ukážky Bridge design and drawings - reinforced and
prestressed concrete - examples
STIAHNUŤ / DOWNLOADVýkresy oceľových konštrukcií - ukážky Design and drawing of steel structures
- examples
STIAHNUŤ / DOWNLOADProgram v Exceli pre výpočet dotvarovania a zmrašťovania
podľa STN EN 1992-1-1
Software "Creep and Shrinkage" by Eurocode No 2
Freeware (Excel)
STIAHNUŤ / DOWNLOAD