home

MOST LADCE 080
rozpon 3 x 15 m
výmena mostovky
dvojnásobne predpätý
čiastočne prefabrikovaný
ZOSUV NAD PARKOVISKOM
pri Budči, R2
Komplexné geotechnické
riešenie
Statické výpočty
MOST KRÁM - ČIERNY BALOG
spriahnutá oceľobetónová
konštrukcia ponad
Čierny Hron, rozpon 13.2 m
Kompletný projekt
MOST CEZ MYJAVSKÚ RUDAVU
rozpon 15 m
železobetónový
projekt pre realizáciu
statický výpočet
GRANULAČNÁ LINKA
oceľ, žb zákl. rošt, žb pilóty
9 podlaží, na každom podlaží
iný stroj, vyvodzujúci iné, silne
dynamické účinky, väčšinou hmotové
excentre (sitá a triediče)
OPORNÉ MÚRY NA R1 PRI BUDČI
výmena pôvodného porušeného
betónového obkladu za gabiónový.
Statický prepočet kotvenia
a architektonický návrh.
Dva objekty do dĺžky 300 m
RODINNÝ DOM
TRENČIANSKE TEPLICE
Architektúra a statika
Kompletný projekt
Úzky podlhovastý pozemok
v svažitom teréne
POVODŇOVÉ ŠKODY
NA CESTE III/0661
Rekonštrukcia spodnej stavby
mosta - riešenie núdzového
stavu. Kompletný projekt.
K. ú. Rykynčice
BIOELEKTRÁREŇ HANDLOVÁ
Nadstavba a prístavba staršej
oceľovej konštrukcie pre účely
novej výroby. Projekt pre
realizáciu. Statika oceľových
a betónových konštrukcií